What's happening?

Quảng Ninh: Vợ đủ cửa xe ô tô để hỏi chồng chờ ai mà thân mật thế