What's happening?

Thanh niên livestream đính chính về việc để lộ đề thi môn văn “mình chỉ vô tình”