What's happening?

Hải phòng: tranh nhau slot mua bánh trung thu, người dân lao vào đấm nhau