What's happening?

NÓNG: 1 người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt xông vào cướp ngân hàng tại Thái Nguyên