What's happening?

HOT: tức giận vì bị mẹ mắng và đập điện thoại, nữ sinh lớp 9 nghĩ quẩn nhảy cầu tự tử