What's happening?

Đi taxi nhưng không mang đủ tiền cô gái được anh taxi VN tặng luôn số tiền còn thiếu