What's happening?

Nghệ An: Con gái bỏ nhà đi, bố gọi về thì bị bạn trai của con gái tác động khiến nhiều người đi đường bức xúc