What's happening?

NÓNG!!! Video thanh niên 19 tuổi đi mua hàng thiếu tiền chủ quán không bán nên đã tiễn chủ quán ra đi