What's happening?

Nóng: Nữ du khách bị nhân viên khu du lịch hành hung dẫn đến thủng màng nhĩ