What's happening?

NÓNG: 2 thanh niên đua xe không mũ xòe ra đường va chạm với chậu hoa 1 cháu ra đi