What's happening?

HẢI PHÒNG: VƯỢT ĐÈN ĐỎ BỊ CÔNG AN DỪNG XE, CÔ GÁI 2K1 KHÓA CỬA NẰM NGHE NHẠC SUỐT 2 TIẾNG MẶC KỆ CÁC ANH CÁN BỘ