What's happening?

Hải Phòng: Vượt đèn đỏ bị công an dừng xe, cô gái 2k1 khoá cửa nằm nghe nhạc suốt 2 tiếng mặc kệ các anh cán bộ