What's happening?

Đà Nẵng: Mưa không ngừng từ đêm qua, lực lượng chức năng đội mưa hỗ trợ người dân