What's happening?

Video: nhóm du khách tự đào huyệt trên biển Cửa Lò để “thư giãn”