What's happening?

Yên Bái: 7 công nhân tử vong tại Công ty Xi măng và Khoáng sản