What's happening?

Video: Người dân dùng thuyền hỗ trợ các chiến sĩ vây bắt các nghi phạm trong vụ Đắk Lắk