What's happening?

Thủ Đức: Mâu thuẫn tiền bạc, cô gái bị bạn hàng cho ra đi mãi mãi