What's happening?

Thanh niên cướp tiệm vàng ở Trà Vinh, trong lúc chạy trốn va chạm với xe tải cái kết không qua khỏi