What's happening?

Kiến Thụy- Hải Phòng: Người chồng đổ xăng lên người, ôm vợ sau đó bật lửa