What's happening?

Huế: Taxi gây tngt liên hoàn tại đường Hồ Đắc Di, An Dương Vương sáng nay