What's happening?

Ba Vì: Hai anh em đi đào giếng thuê, không may bị sạt lở, vùi lấp hai anh em