What's happening?

Hải Phòng: Người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị ngã đúng lúc xe thư tín đi tới