What's happening?

Hot!!! xe Zil quân đội bị “ổ voi” đánh úp khiến xe lật giữa đường tại Lục Ngạn Bắc Giang