What's happening?

Cháy lớn ở Thanh Trì – Hà Nội khiến 3 mẹ con không qua khỏi