What's happening?

Cháy lớn tại 1 trường bán trú ở Sơn La, 1 học sinh không qua khỏi