What's happening?

Xuất hiện video một người đàn ông chặn đầu luôn xe biển xanh vì cho rằng xe này đi ngược chiều, lấn làn