What's happening?

Thái Nguyên: Bé trai 6 tuổi hành hung bé gái 2 tuổi không thương tiếc