What's happening?

HOT!!! Bảo vệ nhắc nhở tài xế taxi đỗ ô tô không đúng chỗ, bị tài xế nhấn ga t.ông khiến nạn nhân t.u v.o.ng