What's happening?

Hai thanh niên đang đếm số chó mới xử lý được thì bị một ô tô lao thẳng vào xe