What's happening?

Cực Nóng!!! Full tin nhắn và video bắt tại trận vụ việc cô giáo mầm non thích hàng U60 và phó khoa bệnh viện