What's happening?

VIDEO!!! nhóm báo đời manh động xông vào Hee Mart tại 31 Võ Văn Kiệt hét lớn : “Ai mang áo da ch*m hết “