What's happening?

Thanh niên cố ý đạp cậu shipper vào ô tô bên đường, tuy nhiên đã bị chỉ xe nhìn thấy và cái kết đắng lòng