What's happening?

Vợ sinh con được 1 tháng chồng cặp đồ, đến khi bắt tận tay thì chị vợ xử lý cực kì văn minh