What's happening?

Nữ sinh có hành động cợt nhả trong giờ thực hành pccc khiến nhiều người bức xúc