What's happening?

Nóng: Hoa hậu Thùy Tiên chính thức thắng kiện bà Đặng Thùy Trang