What's happening?

Ca sĩ Thanh Bùi lần đầu lên tiếng về sự cố của vợ mình, nếu tôi có liên quan thì tôi không ngồi đây