What's happening?

Cao tốc La Sơn, Túy Loan tiếp tục xảy ra tai nạn khiến tài xế không qua khỏi