What's happening?

Thanh Hoá: Một nam sinh rơi từ tầng 4 xuống sân trường trong giờ ra chơi