What's happening?

Su-35S và Su-30SM Nga phóng tên lửa vào mục tiêu của Ukraine