What's happening?

Lốc xoáy dữ dội ‘phun lửa’ ở Trung Quốc