What's happening?

Người đàn ông bị ngã ra đường thì bị xe khách cán không qua khỏi