What's happening?

Sóc sơn – Hà Nội: Thanh niên ra tay tàn nhẫn khiến cô gái trẻ ra đi mãi mãi