What's happening?

Nóng: Xe bus cháy ngùn ngụt tại vành đai 3 đoạn Lê Văn Lương