What's happening?

Nóng: Phát hiện thi thể người phụ nữ không còn sự sống ngay giữa cánh đồng