What's happening?

NÓNG: Nhóm yangho tức giận khi thanh toán nhau nhưng phụ huynh lại để con chạy ngoài xóm