What's happening?

Nóng: Người đàn ông cầm dao ché.m liên tục vào đầu người đàn ông còn lại do mâu thuẩn