What's happening?

NÓNG: nghi vấn con trộm 100.000 vnđ người cha hành hạ con trai rồi bắt con làm chó