What's happening?

Nóng: Hưng Yên, thanh niên bị sét đánh tử vong tại chỗ