What's happening?

NÓNG!!! Hãi hùng đối tượng lạ mặt dùng 🔫 khai hỏa nhiều phát về phía một người đàn ông ở Bình Định