What's happening?

!! NÓNG: HÀ NỘI – CÃI NHAU VỚI NGƯỜI YÊU THANH NIÊN GIEO MÌNH TỪ TẦNG 6 XUỐNG ĐẤT