What's happening?

Nóng: Hà Nội – cháy lớn chung cư mini trong đêm, nhiều người không qua khỏi